Close

Advies, ontwerp, onderzoek

Transient

De realiteit van een bestaande stad is een weerbarstige context, waarin u als initiatiefnemer en opdrachtgever uw weg moet zien te vinden. U wilt actief ingrijpen in de materie van uw eigen huis, tuin en keuken. Of van een oud industrieel complex. Het is een ingreep in de fysieke omgeving - met een omvang die kan variëren van iets heel kleins als een nieuwe voordeur tot iets groots op de schaal van de stedebouw. U neemt het initiatief en gaat aan de slag. Wat kan ik daarbij voor u betekenen?

  • adviseren over een efficiënte aanpak
  • ontwerpen, schetsen om ideeën en oplossingen te genereren
  • adviseren bij de opstelling van een programma van eisen
  • onderzoeken van voorwaarden en condities
  • ontwerpen om vorm te geven aan uw aardse wensen en spirituele verlangens
  • zorgen voor een uitvoerbaar bouwplan
  • ontzorgen bij de afstemming van de kosten op het beschikbare budget