Close

'Buytenzorg' - nieuwbouw van 5 woningen

Bellamystraat 74-76-78 te Amsterdam

Herontwikkeling van de voormalige smederij Meister en drie woningen tot een woongebouw met vijf woningen. Twee woningen van ca. 90 m2, twee van ca. 110 m2 en een woning van 200 m2. 

Foto's van de bouw zijn te zien op Flickr

Situatie zomer 2019

Situatie zomer 2019

Het uit 1884 stammende complex werd in 2015 door Smederij Meister verkocht aan hun buren, een architect en een aannemer. Voorafgaand aan de verkoop had het stadsdeel ingestemd met de bestemmingswijziging naar wonen.  

Na het afpellen bleek het casco dermate slecht dat behoud ervan geen optie was. Herbouw van de oorspronkelijke voorgevel uit 1884 werd vervolgens afgewezen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als aldus on-negentiende eeuws. Wordt werd het plan door het bevoegde gezag aangemerkt als nieuwbouw en kon de planvorming overnieuw beginnen, met overeengekomen van de spelregels voor nieuwbouw (goot- en nokhoogte, kapvorm, berging) en de welstandscriteria voor nieuwbouw in 19e eeuwse stijl. Volg volgde nog een planwijziging, omdat het stadsdeelbestuur een woning in het achterste werkplaatsdeel onwenselijk achtte. In de zomer van 2017 werd de bouwvergunning verstrekt en startte de sloep. 

Het woongebouw heeft inclusief het souterrain vier bouwlagen. De aanwezigheid van voor- en achtertuinen gemaakt de aanleg van ruime daglichtkoekoeken mogelijk. De bovenwoningen zijn ca. 4 meter ondieper dan de benedenwoningen en hebben een gelijkvloers dakterras. Alle woningen zijn uitgerust met een warmtepomp op aardwarmte en zonnepanelen, die samen zorgen voor een bijna nul-op-de-meter woning. Sedumdak en warmtepomp zorgen ook voor zomerkoeling. Het plan is 'rainproof'.

Buytenzorg-Fragment voorgevel.jpg
Buytenzorg-voorgevel.jpg
Voorgevels 1969-2018_2.jpg
Voorgevels 1969-2018_1.jpg
Buytenzorg-BG-sous.jpg
Buytenzorg 1e-2e verdieping.jpg
Buytenzorg-langsdoorsnede.jpg
Buytenzorg-Achtergevel-tuinen.JPG
Buytenzorg-overzicht-buitenruimte.JPG
Buytenzorg-overzicht-zonnepanelen-sedumdak.JPG