Close

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap


Transient

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  is opdrachtgeverschap in groepsverband: een vereniging, stichting of VvE is dan de opdrachtgever van het bouwproject. Vooral in bestaande gebouwen zijn er voor particulieren meer mogelijkheden om voor zichzelf of voor de groep waartoe ze behoren naar eigen wens een woning te (ver)bouwen. Nieuw is dat gemeenten bouwkavels met woonbestemming uitgeven, waar in groepsverband een woongebouw moet worden gerealiseerd. In Amsterdam komt die verplichting voort uit de stedenbouwkundige opgave van middelhoge bouw in vijf à zes bouwlagen. Deze vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap wordt CPO of CPOG genoemd.

Ik ben betrokken geweest bij de projectontwikkeling van een aantal groepswoningen voor particulieren. Deze huizen waren onverdeeld in eigendom van een vereniging van individuen. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een programma van eisen en een financieringsplan, naast het maken van een ontwerp en bouwplan, het indienen van de bouwaanvraag, de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering.

  • 1994-1997 Bellamystraat 59-61-63-65
    Een groep van vier huizen waarin zich in totaal tien éénkamerwoningen van minder dan 40 m2 bevonden. De bewoners van no. 63-65 hebben het initiatief genomen om deze 'krotten' met sloopnominatie te herontwikkelen en lieten Minke Wagenaar een projectvoorstel opstellen. De eigenaar, de gemeente Amsterdam, zag dit experiment wel zitten en heeft twee van de vier panden verkocht aan de vereniging 'Poldergeest' en de grond aan hen in erfpacht uitgegeven. Bellamystraat 63-65 is ontwikkeld als een 11-kamerwoning waarin twee families wonen. Het begon met vier volwassenen en vier kinderen, nu wonen er zes volwassen. Bellamystraat 59 en 61 zijn ontwikkeld als afzonderlijke eengezinswoningen met werkruimte aan huis.
     
  • 1991-1993 Bellamystraat 13-15-17
    In 1981 kocht de vereniging 'Les Bels Amis' een huis voor de huisvesting van twee woongroepen en al snel daarna het buurpand. De twee huizen werden via de begane grond aan elkaar gekoppeld . In 1990 kwam de verhuurde bovenwoning vrij voor eigen gebruik. De aankondiging van een onteigening ten behoeve van sloop-nieuwbouw was de katalysator om zelf aan de slag te gaan met een totale renovatie inclusief funderingsherstel. Twee bouwlagen werden ontwikkeld voor een groepswoning voor vier volwassenen en hun kind(eren), met op de bovenste verdieping twee appartementen met dakterras voor twee éénpersoons huishoudens.