Close

Eerste Hulp Bij Overheid

Transient

Advies aan ondernemers en particulieren die geconfronteerd worden met handhavingstrajecten van de overheid. Na een kort onderzoek in de geschiedenis van het bouwdossier volgt behartiging van de belangen van de opdrachtgever bij de overheid. Oplossingsgericht door ont-juridisering en concreetheid. Wat is het probleem en hoe lossen we het op? Het resultaat voor de overheid is dan meestal een 'dossier compleet', zonder losse eindjes in de benodigde vergunningen. Wanneer de handhavingsprocedure al (te ver) in gang is gezet kan ik adviseren bij het opstellen van een bezwaarschrift door een jurist.

Voorbeelden zijn:

 • een slijterij die als gevolg van zwam bijna door de houten winkelvloer dreigt te zakken en na een mislukte bouwaanvraag van de verhuurder door de overheid op vijf punten wordt gehandhaafd in plaats van geholpen
  resultaat: funderingsherstel en geheel vernieuwde winkel

 • een deeltijdboer wiens schuur is omgewaaid tijdens een storm, die vanwege de tijdelijke voorzieningen aangepakt wordt voor bouwen zonder vergunning en die niet mag (terug)bouwen omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat
  resultaat: procedure wijziging bestemmingsplan i.c. van woonbestemming naar agrarische bestemming

 • woonhuismonument waarvan de huidige bestaande situatie niet meer overeenkomt met de bestaande situatie volgens de tekening in het bouwdossier bij de overheid - wat leidt tot een patstelling bij de aanvraag van de omgevingsvergunning; er worden daarom twee tekeningen van de bestaande situatie gemaakt - de eerste tekening conform die in het bouwdossier, de tweede tekening conform de huidige, werkelijke situatie, met daarop aangegeven waar legalisering noodzakelijk is van al uitgevoerde veranderingen
  resultaat: omgevingsvergunning (bouwvergunning en monumentenvergunning)

 • handhaving op de samenvoeging van twee woningen, zonder de vereiste vergunning
  resultaat: procedure onderbroken vanwege het bereiken van een samenvoegingsgrond (zwangerschap)

 • handhaving op bouwen zonder vergunnning van een dakterras en dakramen bij een monument;
  de bezwaarprocedure tegen het weigeren van een monumentenvergunning is nog gaande