Close

Onderzoeksprojecten


Accommodaties voor vrouwenopvang 2006-2008 

Woonkamer van een vrouwenopvang met gemeenschappelijk wonen (foto Janine Schrijver)

Woonkamer van een vrouwenopvang met gemeenschappelijk wonen (foto Janine Schrijver)

  • Toespraak namens staatssecretaris Bussemaker bij de boekpresentatie op 30 oktober 2008 (de link geeft een algemeen zoekvenster, daar verder zoeken met ‘Bouwstenen voor de vrouwenopvang’) of neem de pdf

  • Artikel in PSY nr. 4, 2009

In 2006 riep het Stimuleringsfonds voor Architectuur op om in het kader van 'Zorgarchitectuur' onderzoek te doen ter verbetering van de huisvesting van mensen die noodgedwongen niet in hun eigen huis kunnen wonen. Architect/onderzoeker Minke Wagenaar werd door het fonds in staat gesteld een onderzoek te starten naar de accommodaties voor vrouwenopvang. De resultaten van het onderzoek werden op 30 oktober 2008 in Amsterdam gepresenteerd en gepubliceerd in het boek Van huis en haard. 

Uit het architectuuronderzoek blijkt

 dat anno 2008 het overgrote deel van de ca. 50 accommodaties in Nederland nog steeds gebaseerd is op groepsbewoning. Dit geeft zoveel stress, zowel bij de cliënten als bij de hulpverleners, dat het contraproductief is voor een effectieve hulpverlening. Van Huis en Haard geeft 

acht aanbevelingen voor het vastgoed voor vrouwenopvang. Eén daarvan is om in de nieuwe accommodaties wonen en zorg van elkaar te scheiden. Het verblijf in de opvang vindt dan plaats in zelfstandige wooneenheden, met in de directe omgeving ervan de zorgfuncties en ruimtes voor groepsactiviteiten.

Het onderzoek kreeg een vervolg in de 'Proeftuin 'Vastgoed voor Vrouwenopvang' met zeven pilots over heel Nederland, waarbij de instelling voor vrouwenopvang, de betrokken centrumgemeente en een woningbouwcorporatie samen tot een nieuwe accommodatie in die centrumgemeente trachten te komen.

Belvedereproject 'De Bellamybuurt, een dorp in de stad 2003 - 2006' 

Kaart van het historische deel van de Bellamybuurt, onderdeel van de Kinkerbuurt Noord te Amsterdam.

Kaart van het historische deel van de Bellamybuurt, onderdeel van de Kinkerbuurt Noord te Amsterdam.

  • presentatie onderzoeksproject bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur
    op 12 oktober 2006 in het Centraal Museum te Utrecht

  • projectpagina op website Belvedere.nu