Close

Oranje Huis - een Blijf van m'n Lijfhuis nieuwe stijl

Mijn rol: adviseur Blijf Groep, locatiescout, initiatief, politiek draagvlak, programma van eisen, propositie, schetsontwerp.

In het hart van de Amsterdamse Kinkerbuurt realiseerde zorgorganisatie Blijf Groep een nieuwe woonomgeving voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het project, genaamd Oranje Huis, staat hier middenin het stadsleven en slaat daarmee een nieuwe weg in voor dit zorgtype. 

Blijf Groep is al meer dan veertig jaar actief in de zorg voor slachtoffers van huiselijk geweld. In 1974 initieerden feministen het eerste Blijf-van-mijn-lijfhuis in Amsterdam. Al snel volgden er meer. Het betrof geïmproviseerde voorzieningen die met een beperkt budget werden gerealiseerd in leegstaande huizen. Onder het motto ‘veiligheid door onzichtbaarheid’ was er een strikt beleid van geheimhouding. Vanaf 2007 heeft Blijf Groep onderzoek verricht naar een nieuw concept voor haar hulpverleningsmethodiek. De hulp diende professioneler te zijn en meer openheid te bieden. Zo kon met de zorg voor deze doelgroep de stap gemaakt worden naar ‘veiligheid door zichtbaarheid’. De uit het onderzoek voortgekomen Oranje Huis-aanpak staat aan de basis van alle nieuwe projecten van de zorgorganisatie. De Oranje Huis-aanpak zorgt onder meer voor programmatische vernieuwing van het Blijfhuis. Uit onderzoek van het Trimbosinstituut in samenwerking met de Radboud Universiteit was namelijk gebleken dat groepsbewoning bij de bewoonsters en het zorgpersoneel veel stress veroorzaakte, wat de hulpverlening tegenwerkte. Architect Minke Wagenaar voegde hier met haar onderzoek ‘Van Huis en Haard’ de aanbeveling aan toe om uit te gaan van een gescheiden opzet van enerzijds zelfstandige wooneenheden en anderzijds gemeenschappelijke ruimtes en ruimtes voor hulpverlening. Dit gegeven werd verankerd in de programmatische opzet van de toekomstige Oranje Huizen. 

Oranje Huis
Tollensstraat 59a
1053 RS Amsterdam
Postbus 67024
1060 JA Amsterdam
T 088 234 26 50 (overdag)
T 088 234 24 50 (in de avond)

 

Zichtbaar en in het hart van de Kinkerbuurt. Het Oranje Huis gezien vanaf de Kinkerstraat te Amsterdam

Zichtbaar en in het hart van de Kinkerbuurt. Het Oranje Huis gezien vanaf de Kinkerstraat te Amsterdam

Nominatie Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2016

Inzending: Oranje Huis Amsterdam

Zie voor het juryrapport en een aantal essays op de website van de prijs:

http://hedydanconaprijs.nl/pdf/hdp_2016.pdf

of download het gedeelte daarin over het Oranje Huis:

Nominatie Oranje Huis (p. 103-113)