Close

Proeftuin 'Vastgoed voor de Vrouwenopvang'

De Proeftuin is ontstaan vanuit het onderzoek 'Van Huis en Haard'. Begin 2008 werd door architect-onderzoeker Minke Wagenaar een vraag voorgelegd aan de directeur van de corporatie Mitros te Utrecht over de door haar aan te bevelen grootte van de woningen voor cliënten van de Vrouwenopvang. Mitros introduceerde het onderwerp bij de 'Kopgroep maatschappelijke voorzieningen en vastgoed' en zocht contact met Vrouwenopvang Vieja voor de ontwikkeling van een accommodatie voor vrouwenopvang in Utrecht. Presentatie van het onderzoek 'Van Huis en Haard' en de voorlopige conclusies vond plaats op 23 mei 2008 in Utrecht, aan de Kopgroep, instellingen voor Vrouwenopvang, gemeenten en corporaties. Initiatief door Marc van Leent tot het instellen van een proeftuin met plaatselijke pilots.

Programma Proeftuin 'Vastgoed voor Vrouwenopvang'

Het programma van de Proeftuin is in overleg met de deelnemers vastgesteld: werkbezoeken en workshops. Deelnemers: instellingen voor Vrouwenopvang, gemeenten en corporaties uit Nijmegen, Venlo, Goirle, Den Haag, Alkmaar, Utrecht en Emmen. 

1. Startbijeenkomst Accommodaties Vrouwenopvang

 • 23 mei 2008 in de Tumultzaal te Utrecht
 • presentatie van het onderzoek 'Van Huis en Haard' en de voorlopige conclusies
 • leiding: Marc van Leent van De Kopgroep/De Wijkplaats en Sanne Vos van Mitros

2. Werkbezoek aan Vrouwenopvang Apeldoorn

 • 12 september 2008 te gast bij corporatie Woonmensen te Apeldoorn
 • rondleiding in een nieuwbouw hofje met zelfstandige woningen, met een toelichting op het bouwproces en het beheer
 • gastvrouw: Mariette van Dorst, directeur van Hera - deelnemer aan de Proeftuin

3. Werkbezoek aan Vrouwenopvang De Bocht

 • 7 november 2008 bij De Bocht in Goirle, Tilburg
 • rondleiding over het terrein en de paviljoengebouwen, toelichting op het vastgoed, visie en strategiegastvrouwen: Lian Smits, directeur De Bocht en Margo Remie - facilitair manager De Bocht en deelnemer aan de Proeftuin

4. Workshop Effectenarena in Amersfoort

 • 6 februari 2009 
 • effectenanalyse op individueel niveau en op wijkniveau met behulp van de Effectenarena
 • leiding: Jochum Deuten en Minke Wagenaar 
 • instrument: effectenarena

5. Workshop Voorzieningen in Utrecht

 • 15 mei 2009
 • Recombinatiespel, oefening in omdenken
 • leiding: Ingrid de Moel
 • instrument: recombinatiespel

6. Werkbezoek Woonzorgcentrum Veldhof in Vleuten-De Meern, Utrecht

 • 25 september 2009
 • verandering van intramuraal verpleeghuis naar extramurale instelling met zorg aan huis in een woongebouw + voorzieningen
 • gastvrouwen: Nynke Zijlstra, bestuurssecretaris van Veldhof en Michaëla Brethauer van Architectenbureau Rudy Uytenhaak te Amsterdam

7. Workshop Geld in Utrecht

 • 22 oktober 2009
 • de woonladder-strategie van de GGD Rotterdam m.b.t. kosten daklozenopvang door Wim Gort van de GGD Rotterdam
 • rendementsvariabelen in de huurberekening van corporaties door George Muller
 • leiding: Marc van Leent
 • instrument: rekenmodel

8. Workshop Sector Kinderopvang in Utrecht

9. Workshop Doorstroming in Utrecht

 • 5 maart 2010
 • schema's invullen over de trajecten die de vrouwen volgen
 • cliëntprofiel en huisvestingsprofiel aan elkaar gerelateerd
 • leiding: Ingrid Rebel en Minke Wagenaar
 • instrument: doorstroomschema

10. Workshop Typologie

 • 18 juni in het Spoorwegmuseum Utrecht
 • presentatie van een 3D-model voor locatieonderzoek, programmering,
 • structuurontwerp en analyses van programma en ontwerp
 • flexibel digitaal model ter vervanging van een vaste gebouwtypologie: atriumgebouw, hofje of stadsblok; maakt maatwerk mogelijk zonder hoge kosten
 • leiding: Jan Paul Reij en Minke Wagenaar
 • instrument: 3D-model

11. Slotbijeenkomst in Amersfoort

De tekst van deze pagina verscheen eerder op de website van Bouwstenen voor Sociaal