Close

Algemene voorwaarden


Alle werkzaamheden worden verricht onder de toepassing van een regeling inzake de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect-adviseur:

  • CR Consumentenregeling 2006

  • DNR De Nieuwe Regeling 2011

Bent u voor het eerst opdrachtgever van een architect, dan is de Consumentenregeling op de rechtsverhouding van toepassing. Voor de professionele opdrachtgever is de DNR van toepassing. Professioneel is: bij herhaling en/of als ondernemer, niet zijnde een kleine zelfstandige of ZZP-er. De regelingen zijn via de links op te halen van de website van de BNA. Lukt dit niet, vraag dan een papieren exemplaar bij de voorbereiding van de overeenkomst.

Transient

zie ook de BNA website over contractvorming

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

(All our activities are exclusively carried out with the application of the “Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011)” (Standard Conditions The New Rules 2011 Legal Relationship Customer – Architect, Engineer and Advisor), which include, among other things, limitations of liability and an arbitration clause, the latter to the extent agreed upon between parties. DNR 2011 is filed at the Office of the Court in Amsterdam under file number 78/2011.)

 

Minke Wagenaar is lid van de BNA 
Ingeschreven in het architectenregister en het handelsregister van de Kamer van Koophandel

KvK Amsterdam 34314130
BTW nummer wordt i.v.m. privacy uitsluiten vermeld op facturen